Temel amacımız

Temel amacımız, insan çevresinin tasarımına yönelik meslek adamı ve araştırmacılar yetiştirmek ve böylelikle Türkiye’de her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip kılınmasına katkıda bulunmaktır. Bölümümüze merkezi sistemle giren öğrencilerin puanlarının yüksek olması bölümümüzün diğer üniversitelerin mimarlık bölümleri arasında tercih edildiğini ortaya koymaktadır. Başarılı ve nitelikli öğrencilerin bölümümüzü seçmesi, eğitim kalitemizi yükseltmektedir.

Mimarlık eğitiminin merkezinde “stüdyo çalışmaları” yer almaktadır. Bu nedenle “tasarım/proje dersleri” eğitim programımızda ağırlıklı yer tutmakta olup, diğer dersler stüdyoyu destekleyecek biçimde kurgulanmıştır. Ayrıca mesleki uygulamada önemli bir gereksinim olan teknik bilgi alanında, öğrencilerimiz gerekli donanımlara sahip olacak şekilde yetiştirilmektedir. Eğitim sürecinde verilmekte olan rölöve, şantiye, büro, ölçme stajları ile mesleki eğitim-uygulama ilişkisi kurulması hedeflenerek; öğrencilerin mesleki pratiklerinden kopmalarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Mimarlık insanlığın en ivedi gereksinimlerinden biridir. İnsanların yaşam çevrelerini oluşturan mekansal düzenlemeler her zaman zorunlu olan ve tasarlanması gereken eylemleri içermektedir. Bu eylemlerin gerçekleştiği mekanların en küçüğünden en büyüğüne kadar kurgulanması, tasarlanması, üretimi, denetlenmesi ve organizasyonu ile birlikte kültürel sürekliliğin ifadeleri ve bu ifadelere yeni katkılar mimarlığın temel ilgi ve bilgi alanlarını meydana getirmektedir.

 

Mimarlık, estetik, birey-toplum psikolojisi, politika ve tarihe kadar yayılan disiplinler arası bir alandır. İnsanların yaşama eylemini kolaylaştırmak; belirli bir tasarım kalitesi içerisinde barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli mekansal düzenlemeleri üretme odaklı bir disiplindir. Bir başka deyişle, mimarlığın temel ilgi alanı yaşamın tam da kendisidir.

10857768_840219672709079_2333283468932157036_n

Bölümümüz, mekansal girdilerin kurgulanması, organize edilmesi, tasarlanmasıve üretilmesi gibi pratik hayatta yer alan yaşamsal zorunlulukların oluşturulmasına katkıda bulunan bir bilim alanı içerisinde yer almaktadır.

1476399_840219652709081_3225679644457286503_n

Mimarlık Bölümü tüm bu temel ilgi alanları kapsamında yapılı çevrenin tasarımına yönelik tasarımcılar ve araştırmacılar yetiştirerek her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip kılınmasına katkıda bulunmak amacındadır.