Mimarlık Bölümü

Yönetim

Dr. Öğretim Üyesi Ümit Kalpaklı

Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı

umit.kalpakli@avrasya.edu.tr

Denilebilir ki Mimarlık, ilk insanların ihtiyaçlarını karşılama çabası ile başlamıştır. Ama doğa tarafından değil, insan tarafından yapılan bir eylemdir.

Diğer taraftan kent, bir düşünürün dediği gibi, insan tarafından yaratılan en önemli buluştur. Kent ve Uygarlık, Doğu ve Batı kültürlerinde aynı kökten gelirler; Batı’da “cité / civile / civilisation”, Doğu’da “medine /medeni / Medeniyet”. Kent ve Uygarlık özdeştir.

Mimarlık ise Uygarlık ya da Kent dediğimiz bu olgunun doğrudan ve en kolay algılanabilen yanıdır; uygarlık düzeyinin cisimleşmiş halidir.Bu nedenle Mimarlık etkinliğinin uygarlık düzeyini doğrudan belirleme gücü vardır.

Bölümümüz mimarlık eğitiminde, bu bilinçle, araştırma- tartışma- yaratma- yarışma atmosferi oluşturulmasına önem verilmektedir.

Her geçen yıl güçlenerek büyüyen, bölgesel- ulusal – uluslararası ilgileri olan, “çağdaş uygarlık düzeyini aşma” gayreti içinde, heyecanlı ve enerjik bir Bölüm olduğumuzu da belirtmeliyim.

Akademik ve idari personelimize, sevgili öğrencilerimize mutluluk ve başarılar dilerim.