Mimarlık Bölümü

Genel Bilgiler

Program Profili

Bu program; hem ulusal hem de uluslararası alanda mimar olmanın gereklerini yerine getirme yeterliliğine sahip mimarları yetiştirmeyi amaçlayan, bu kapsamda öğrencilere disiplinler arası çalışma yeteneğine sahip olma, araştırma yapma, kendilerini geliştirme konusunda motive olma, bilimsel bir bakış açısı kazanma, en yeni mimarlık teknolojilerini takip etme, hem akademik alanlara hem de mimari pazarlara aktif olarak katılma becerilerini kazandırma amacıyla eğitmeyi hedeflemektedir. Mimarlık bölümünden mezun olan öğrenciler; resmi kurumlarda ve özel sektörde çalışabilmektedir. Her tür yapının projelendirilmesinde, uygulanmasında ve denetlenmesinde çeşitli kademelerde görev alabilmektedirler. Ayrıca akademisyen olarak üniversitelerde araştırma yapabilir ve ders verebilirler.

Vizyon: Bilim, sanat ve çevreye yönelik çalışmalarda yer alan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalara katkı sağlayan, eğitim –  öğretim, araştırma ve uygulamada görev alabilecek bir bölüm olması hedeflenmektedir.

Misyon: Mimarlık mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda yerine getirecek özelliklere sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren, uygulama veya akademik alanda yer alabilecek mimarlar yetiştirmek.